Projekty

Sklep internetowy - C#, Angular

Bookish

Małe aplikacje podręczne - JavaScript

Notes and Todos

Aplikacja do planowania przeglądów maszyn i urządzeń - C#

Equipment Maintenance

Aplikacja pogodowa Weather View - JavaFx

Weather View

Klient poczty Gmail - JavaFx

Get Mail

Aplikacja internetowa napisana wg modelu MVC

Smart finance

Aplikacja okienkowa napisana w C++ Builder

gra ping pong

Książka adresowa napisana w C++ (OOP)

Książka adresowa

Zastosowane Technologie

Prawa autorskie © 2021 adamski-dev / Zbudowano przy użyciu WordPress